Enter your keyword

CMC Host 1

Giá tiền: 420,000 VND (12 Tháng).

Thông số kỹ thuật

  • Dung lượng lưu trữ300MB
  • Lưu lượng truyền tải8GB
  • Subdomain3
  • Email (POP3/SMTP/Webmail)10
  • FTP1
  • Số lượng database0

Thông tin khách hàng