0327 503 535
0327 503 535  -   0976 787 097

Sử dụng AWS Application Miration Service cho dạng chuyển đổi Lift-and-Shift

1. Giới thiệu
Trong bài viết trước, CMC Telecom đã giới thiệu về các phương pháp chuyển đổi các tài nguyên giữa các tài khoản AWS dựa trên loại và cấu hình của tài nguyên mà bạn đang sử dụng. Ở Bài viết này, CMC Telecom sẽ cung cấp cho bạn về thông tin một dịch vụ được sử dụng cho quá trình chuyển đổi dạng “lift-and-shift” – AWS Application Migration Service (AWS MGN).

2. AWS Application Migration Service là gì?
AWS Application Migration Service (AWS MGN) là một dịch vụ chuyển đổi chính cho các dạng chuyển đổi “lift-and-shift” đến AWS. Dịch vụ này cho phép các doanh nghiệp, tổ chức chuyển các ứng dụng đến AWS mà không cần thay đổi bất cứ điều gì trong các ứng dụng cũng như kiến trúc của chúng và các máy chủ được chuyển đổi.
Với AWS MGN, bạn có thể giảm thiểu các quy trình thủ công tốn nhiều thời gian và dễ sản sinh ra những lỗi không đáng có bằng cách sao chép toàn bộ máy chủ và chuyển đổi các máy chủ nguồn từ on-premises hay hạ tầng Cloud lên AWS. Dịch vụ này đơn giản hóa quá trình di chuyển bằng cách cho phép bạn sử dụng cùng một quy trình tự động hóa cho một loạt ứng dụng. Bằng cách khởi chạy các đợt kiểm tra trước khi di chuyển, bạn có thể tự tin rằng các ứng dụng quan trọng nhất như SAP, Oracle và SQL Server sẽ hoạt động mượt mà trên AWS.

3. AWS Application Migration Service hoạt động như thế nào?
Để bắt đầu việc chuyển đổi sang AWS, bạn phải cài đặt AWS MGN Replication Agent lên các máy chủ nguồn của bạn, sau đó xem và xác định các thiết lập việc replicate trong bảng điều khiển AWS MGN. AWS MGN sử dụng các thiết lập này để tạo và quản lý một staging subnet với các light weight EC2 instances, các instances này làm nhiệm vụ như các máy chủ trung gian dùng để replicate dữ liệu giữa các máy chủ nguồn và AWS.

Hình minh họa AWS Application Migration Service

Các máy chủ replication nhận dữ liệu từ agent chạy trên các máy chủ nguồn của bạn và ghi dữ liệu này vào các Amazon EBS. Dữ liệu sao chép của bạn được nén và mã hóa trong quá trình truyền và lưu trữ bằng các mã hóa EBS. AWS MGN replicate dữ liệu liên tục từ máy chủ nguồn lên AWS. Nó sử dụng launch settings do bạn thiết lập từ trước để tạo các instances khi bạn thực hiện quá trình cutover.

Khi bạn khởi chạy các test instance hoặc cutover instance, AWS MGN chuyển đổi máy chủ nguồn của bạn để chạy trên AWS. Sau khi xác nhận rằng các instance bạn hoạt động bình thường trên AWS, bạn có thể tiến hành vô hiệu hóa các máy chủ nguồn của mình.

4. Cách sử dụng AWS Application Migration Service
Trước tiên, bạn phải cấu hình mọi thứ trong replication settings trong bảng điều khiển AWS MGN. Trong giao diện của AWS MGN, chọn Get started.

Các cấu hình trong replication settings sẽ được áp dụng cho mỗi máy chủ nguồn mới được thêm vào. Bạn cũng có thể chỉnh sửa các cấu hình trong replication settings bất kỳ lúc nào.
Các máy chủ replication là các lightweight EC2 instances làm nhiệm vụ sao chép dữ liệu giữa các máy chủ nguồn và AWS. Chúng tự động chạy và dừng khi cần thiết. Bạn có thể sử dụng các thiết lập định tuyến dữ liệu và hạn chế băng thông để kiểm soát luồng dữ liệu được định tuyến từ máy chủ nguồn đến máy chủ replication.

Ở trong phần Set up Application Migration Service, bạn nhập những thông tin như Subnet để làm Staging area subnet, chọn loại instance và loại EBS volume cho máy chủ replication.
In the Set up Application Migration Service section, you input details such as the Subnet to serve as the Staging area subnet, choose the instance type, and select the EBS volume type for the replication servers.

Sau đó, bạn có thể bắt đầu thêm máy chủ nguồn vào AWS MGN bằng cách cài AWS MGN Replication Agent trên máy chủ nguồn của bạn. Bạn có thể tham khảo cách thêm máy chủ nguồn trong tài liệu của AWS.

Khi tải aws-replication-installer-init.py về, bạn sẽ phải nhập các thông tin như AWS Region Name, AWS Access Key ID, AWS Secret Access Key.


Sau đó, Agent sẽ yêu cầu bạn nhập ổ đĩa cần replicate

Khi AWS Replication Agent được cài đặt xong, máy chủ nguồn sẽ được thêm vào giao diện của AWS MGN và quá trình đồng bộ dữ liệu được bắt đầu. Tiếp theo, bạn phải cấu hình cho launch settings, các instance test và cutover sẽ được tạo ra dựa trên các cấu hình của bạn cho phần launch settings. Chọn một máy chủ nguồn ở phần Source Server sau đó chọn tab Launch settings.

Bây giờ bạn đã sẵn sàng để chạy một test instance. Trước khi tiến hành quá trình chuyển đổi chính thức, bạn phải tạo các test instance để chắc chắn ràng chùng hoạt động bình thường trong môi trường AWS.
Để tạo test hoặc cutover instance cho một hay nhiều máy chủ nguồn, bạn vào giao diện Source server à chọn các máy chủ mà bạn muốn tạo test instance à chọn Test and Cutover à chọn Launch test instance à chọn Launch.

Bạn phải chạy các test instances này ít nhất một tuần trước khi bạn dự định chuyển đổi hoàn toàn các máy chủ nguồn. Quá trình này cho bạn thời gian để xác định và giải quyết các vấn đề trước khi thực hiện việc chuyển đổi chính thức.

Khi quá trình chuyển đổi được thực hiện thành công, trạng thái chuyển đổi của máy chủ nguồn sẽ hiện Cutover complete, chỉ ra rằng việc chuyển đổi đã hoàn tất và đã thành công.

5. Kết luận
AWS Application Migration Service là một dịch vụ rất hữu ích nếu bạn muốn chuyển đổi các tài nguyên của bạn lên AWS mà không cần phải thay đổi bất kỳ thứ gì trong cấu trúc của ứng dụng cũng như các máy chủ. Giúp bạn giảm bớt các tác vụ thủ công truyền thống cũng như các lỗi không đáng có.

Chia sẻ:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Bài viết liên quan

Shopping Basket

Thông tin liên hệ