0327 503 535
0327 503 535  -   0976 787 097

14 tính năng của Google Workspace

Tại sao bạn cần đăng nhập vào tài khoản Google của mình ít nhất hai năm ...

1. Gmail trong Google Workspace là gì?

Planes de Google Workspace con factura CFDI en México

Gmail là một trong những ứng dụng email phổ biến nhất trên thế giới. Google Workspace cung cấp phiên bản Gmail được tùy chỉnh cho doanh nghiệp. Nó cung cấp các tính năng bảo mật và quản lý dữ liệu để đảm bảo an toàn cho các thông tin quan trọng của doanh nghiệp.

Gmail cũng cung cấp tính năng lọc thư rác và tự động phân loại thư để giúp người dùng quản lý hộp thư đến của mình một cách hiệu quả hơn.

2. Google Drive trong Google Workspace là gì?

Google Drive là một dịch vụ lưu trữ đám mây được cung cấp bởi Google. Nó cho phép người dùng lưu trữ và chia sẻ tài liệu trực tuyến. Google Drive cũng cung cấp tính năng tìm kiếm nâng cao để giúp người dùng tìm kiếm tài liệu một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Google Drive cũng cung cấp tính năng bảo mật và quản lý dữ liệu để đảm bảo an toàn cho các thông tin quan trọng của doanh nghiệp.

3. Google Docs trong Google Workspace là gì?

Google Docs là một ứng dụng xử lý văn bản trực tuyến được cung cấp bởi Google. Nó cho phép người dùng tạo, chỉnh sửa và chia sẻ tài liệu trực tuyến. Google Docs cũng cung cấp tính năng đồng bộ hóa để giúp người dùng làm việc trên cùng một tài liệu cùng một lúc.

Google Docs cũng cung cấp tính năng bảo mật và quản lý dữ liệu để đảm bảo an toàn cho các thông tin quan trọng của doanh nghiệp.

4. Google Sheets trong Google Workspace là gì?

Google Sheets là một ứng dụng bảng tính trực tuyến được cung cấp bởi Google. Nó cho phép người dùng tạo, chỉnh sửa và chia sẻ bảng tính trực tuyến. Google Sheets cũng cung cấp tính năng đồng bộ hóa để giúp người dùng làm việc trên cùng một bảng tính cùng một lúc.

Google Sheets cũng cung cấp tính năng bảo mật và quản lý dữ liệu để đảm bảo an toàn cho các thông tin quan trọng của doanh nghiệp.

5. Google Slides trong Google Workspace là gì?

Google Slides là một ứng dụng trình chiếu trực tuyến được cung cấp bởi Google. Nó cho phép người dùng tạo, chỉnh sửa và chia sẻ bài thuyết trình trực tuyến. Google Slides cũng cung cấp tính năng đồng bộ hóa để giúp người dùng làm việc trên cùng một bài thuyết trình cùng một lúc.

Google Slides cũng cung cấp tính năng bảo mật và quản lý dữ liệu để đảm bảo an toàn cho các thông tin quan trọng của doanh nghiệp.

6. Google Meet trong Google Workspace là gì?

Qué hay de nuevo en Google Meet - Próximas actualizaciones - Etixen

Google Meet là một ứng dụng họp trực tuyến được cung cấp bởi Google. Nó cho phép người dùng tổ chức các cuộc họp trực tuyến với đồng nghiệp hoặc khách hàng từ bất kỳ đâu trên thế giới. Google Meet cũng cung cấp tính năng chia sẻ màn hình để giúp người dùng trình bày ý tưởng của mình một cách dễ dàng.

Google Meet cũng cung cấp tính năng bảo mật và quản lý dữ liệu để đảm bảo an toàn cho các thông tin quan trọng của doanh nghiệp.

7. Google Chat trong Google Workspace là gì?

Google Chat là một ứng dụng trò chuyện trực tuyến được cung cấp bởi Google. Nó cho phép người dùng trò chuyện với đồng nghiệp hoặc khách hàng từ bất kỳ đâu trên thế giới. Google Chat cũng cung cấp tính năng chia sẻ tài liệu để giúp người dùng trao đổi thông tin một cách dễ dàng.

Google Chat cũng cung cấp tính năng bảo mật và quản lý dữ liệu để đảm bảo an toàn cho các thông tin quan trọng của doanh nghiệp.

8. Google Calendar trong Google Workspace là gì?

Google Calendar là một ứng dụng lịch trực tuyến được cung cấp bởi Google. Nó cho phép người dùng lên kế hoạch cho các sự kiện và cuộc họp của mình. Google Calendar cũng cung cấp tính năng đồng bộ hóa để giúp người dùng quản lý thời gian của mình một cách hiệu quả hơn.

Google Calendar cũng cung cấp tính năng bảo mật và quản lý dữ liệu để đảm bảo an toàn cho các thông tin quan trọng của doanh nghiệp.

9. Google Forms trong Google Workspace là gì?

Google Forms là một ứng dụng tạo biểu mẫu trực tuyến được cung cấp bởi Google. Nó cho phép người dùng tạo các biểu mẫu để thu thập thông tin từ đồng nghiệp hoặc khách hàng. Google Forms cũng cung cấp tính năng phân tích để giúp người dùng phân

10. Google Keep trong Google Workspace là gì?

Google Keep là một ứng dụng ghi chú trực tuyến được cung cấp bởi Google. Nó cho phép người dùng tạo các ghi chú trực tuyến để ghi lại các thông tin quan trọng. Google Keep cũng cung cấp tính năng đồng bộ hóa để đồng bộ hóa các ghi chú trên nhiều thiết bị.

11. Google Tasks trong Google Workspace là gì?

snívať Zoo v noci falzifikát use google tasks as sticky notes topánka ...

Google Tasks là một ứng dụng quản lý công việc trực tuyến được cung cấp bởi Google. Nó cho phép người dùng tạo các công việc trực tuyến để quản lý công việc của mình. Google Tasks cũng cung cấp tính năng đồng bộ hóa để đồng bộ hóa các công việc trên nhiều thiết bị.

12. Google Drive File Stream trong Google Workspace là gì?

Google Drive File Stream là một ứng dụng lưu trữ đám mây được cung cấp bởi Google. Nó cho phép người dùng truy cập các tệp trên Google Drive trực tiếp từ máy tính của họ. Google Drive File Stream cũng cung cấp tính năng đồng bộ hóa để đồng bộ hóa các tệp trên nhiều thiết bị.

13. Google Vault trong Google Workspace là gì?

Google Vault là một ứng dụng quản lý dữ liệu được cung cấp bởi Google. Nó cho phép người dùng quản lý và bảo vệ các thông tin quan trọng của doanh nghiệp. Google Vault cũng cung cấp tính năng tìm kiếm nâng cao để giúp người dùng tìm kiếm thông tin nhanh chóng.

14. Google Cloud Search trong Google Workspace là gì?

Google Cloud Search là một ứng dụng tìm kiếm trực tuyến được cung cấp bởi Google. Nó cho phép người dùng tìm kiếm thông tin trên nhiều ứng dụng, ví dụ như Gmail, Google Drive, Google Calendar, Google Sites và nhiều ứng dụng khác. Google Cloud Search cung cấp cho người dùng kết quả tìm kiếm nhanh chóng và chính xác, đồng thời giúp tăng năng suất làm việc.

Chia sẻ:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Bài viết liên quan

Shopping Basket

Thông tin liên hệ