Sản phẩm & Dịch vụ

Khám phá những sản phẩm an toàn và sáng tạo, đáng tin cậy của CMC Cloud

Sản phẩm & Dịch vụ

Khám phá những sản phẩm an toàn và sáng tạo, đáng tin cậy của CMC Cloud

Sản phẩm CMC Cloud

Compute

Elastic Compute

Máy chủ ảo cung cấp tài nguyên điện toán theo yêu cầu, an toàn, có thể mở rộng, cho phép người dùng triển khai ứng dụng một cách linh hoạt.

Elastic GPU

Cung cấp khả năng điện toán vượt trội, tăng tốc xử lý đồng thời các tác vụ lớn. Phù hợp xử lý các tác vụ đồ họa phức tạp

Auto Scaling

Auto Scaling (AS) Dịch vụ cho phép thêm các máy chủ ảo để xử lý sự gia tăng tải và loại bỏ các tài nguyên không hoạt động giúp cân bằng hiệu năng và hiệu quả chi phí.

Image Management

Cho phép khách hàng quản lý toàn bộ vòng đời của image của mình. Có thể tạo EC từ public, private, hoặc shared images, cũng có thể tạo private image từ máy chủ đám mây hoặc external image file

Storage

Elastic Compute

Máy chủ ảo cung cấp tài nguyên điện toán theo yêu cầu, an toàn, có thể mở rộng, cho phép người dùng triển khai ứng dụng một cách linh hoạt.

Elastic GPU

Cung cấp khả năng điện toán vượt trội, tăng tốc xử lý đồng thời các tác vụ lớn. Phù hợp xử lý các tác vụ đồ họa phức tạp

Auto Scaling

Auto Scaling (AS) Dịch vụ cho phép thêm các máy chủ ảo để xử lý sự gia tăng tải và loại bỏ các tài nguyên không hoạt động giúp cân bằng hiệu năng và hiệu quả chi phí.

Database

Image Management

Cho phép khách hàng quản lý toàn bộ vòng đời của image của mình. Có thể tạo EC từ public, private, hoặc shared images, cũng có thể tạo private image từ máy chủ đám mây hoặc external image file

Image Management

Cho phép khách hàng quản lý toàn bộ vòng đời của image của mình. Có thể tạo EC từ public, private, hoặc shared images, cũng có thể tạo private image từ máy chủ đám mây hoặc external image file