Enter your keyword

Fix lỗi 442 khi sử dụng Cisco VPN Client trên Windows 8

Fix lỗi 442 khi sử dụng Cisco VPN Client trên Windows 8

Cũng như Windows 7 Khi sử dụng Cisco VPN Client trên windows 8 thỉnh thoảng bạn gặp lỗi 442 không kết nối được.
Nguyên nhân lỗi 442: lỗi không  enable Virtual Adapter lên được

VPN_Err_zps5beae39c3

Gặp trường hợp nầy bạn có thể khắc phục bằng cách:

– Vào Run gõ lệnh regedit

– Sau đó tìm đến đường dẫn HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrent ControlSetServicesCVirtA và chọn DisplayName đổi thành giá trị Cisco System VPN Adapter for 64-bit Windows

Fix442VPN_zpsb894680b