Enter your keyword

Thế giới có trên 329 triệu tên miền đã đăng ký

Thế giới có trên 329 triệu tên miền đã đăng ký

So với cùng kỳ năm trước, số lượt đăng ký tên miền trên toàn thế giới quý 4 năm 2016 đã tăng thêm 21 triệu, tương đương 6,8 %.

Trong Báo cáo tóm tắt ngành tên miền, VeriSign, Inc. (NASDAQ: VRSN), công ty hàng đầu trên thế giới về tên miền và an ninh mạng, đã công bố trong quý 4 năm 2016, thế giới có khoảng 2,3 triệu tên miền được đăng ký thêm trên Internet, nâng tổng số tên miền đã được đăng ký lên gần 329,3 triệu tên miền trên buy windows 7 key toàn thế giới, bao gồm tất cả các tên miền cấp cao (Top-level Domain – TLD) tính đến ngày 31/12/2016. 

Trong thời gian này, tổng số lượt đăng ký mới của các tên miền cấp cao .com và .net đạt khoảng 142,2 triệu tên miền. Con số này tương ứng với mức gia tăng 1,7 % so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, các tên miền được đăng ký dạng .com đạt 126.9 triệu, trong khi dạng .net đạt 15.3 triệu.

gioi-co-tren-329-trieu-ten-mien-da-dang-ky

Trong quý 4 năm 2016, tổng số lượt đăng ký tên miền .com và .net mới đạt 8,8 triệu. Trong khi quý 4 năm trước đó, tổng số lượt đăng ký tên miền .com và .net đạt 12,2 triệu.

Cũng trong quý 4 năm 2016, lượng truy vấn Hệ thống Tên miền (Domain Name System – DNS) trung bình hàng ngày của Verisign đạt khoảng 143 tỷ yêu cầu truy vấn đối với tất cả các tên miền cấp cao (TLD) do Verisign vận hành, với mức đỉnh điểm đạt gần 398 tỷ lượt. So với cùng kỳ quý 3, mức trung bình hàng ngày tăng 11,4 % và mức đỉnh điểm tăng 122,5 %. Còn so với cùng kỳ năm 2015, mức trung bình hàng ngày tăng 16% và mức đỉnh điểm tăng 105,1%.

Báo cáo tóm tắt ngành tên miền của Verisign nhằm cung cấp cho người dùng Internet trên toàn thế windows 7 Product key giới những nghiên cứu và dữ liệu thống kê, phân tích trong ngành tên miền.