Enter your keyword

Máy chủ ảo (VPS)

Cung cấp phân vùng riêng độc lập mà mỗi khách hàng có thể tùy ý chỉnh sửa cấu hình, cài đặt ứng dụng và triển khai theo ý muốn.

CMC VPS 1
 • CPUE5600
 • RAM01GB
 • HDD50GB
 • Băng thôngKhông giới hạn
 • Địa chỉ IP01 IP

450,000 VND

Đăng ký
CMC VPS 2
 • CPUE5600
 • RAM02GB
 • HDD100GB
 • Băng thôngKhông giới hạn
 • Địa chỉ IP01 IP

750,000 VND

Đăng ký
CMC VPS 3
 • CPUE5600
 • RAM03GB
 • HDD150GB
 • Băng thôngKhông giới hạn
 • Địa chỉ IP01 IP

1,050,000 VND

Đăng ký
CMC VPS 4
 • CPUE5600
 • RAM05GB
 • HDD200GB
 • Băng thôngKhông giới hạn
 • Địa chỉ IP01 IP

1,350,000 VND

Đăng ký
CMC VPS 5
 • CPUE5600
 • RAM08GB
 • HDD250GB
 • Băng thôngKhông giới hạn
 • Địa chỉ IP01 IP

1,700,000 VND

Đăng ký

Lợi ích của khách hàng

Không cần đầu tư phần cứng

Giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp. Tăng sức cạnh tranh và linh hoạt kinh doanh.

Linh hoạt cấu hình máy chủ

Lựa chọn cấu hình máy chủ và nâng cấp bất kỳ thời điểm nào theo nhu cầu khách hàng.

Sao lưu dự phòng khôi phục tức thời

Sao lưu dự phòng và khôi phục VPS ngay lập tức.

Liên hệ với chúng tôi