Enter your keyword

CMC Host 2

Giá tiền: 720,000 VND (12 Tháng).

Thông số kỹ thuật

  • Dung lượng lưu trữ600MB
  • Lưu lượng truyền tải16GB
  • Subdomain5
  • Email (POP3/SMTP/Webmail)15
  • FTP1
  • Số lượng database1

Thông tin khách hàng