Enter your keyword

CMC Host 3

Giá tiền: 1,080,000 VND (12 Tháng).

Thông số kỹ thuật

  • Dung lượng lưu trữ800MB
  • Lưu lượng truyền tải24GB
  • Subdomain10
  • Email (POP3/SMTP/Webmail)25
  • FTP2
  • Số lượng database2

Thông tin khách hàng