Enter your keyword

CMC Host 4

Giá tiền: 1,440,000 VND (12 Tháng).

Thông số kỹ thuật

  • Dung lượng lưu trữ1.2GB
  • Lưu lượng truyền tải32GB
  • Subdomain20
  • Email (POP3/SMTP/Webmail)40
  • FTP4
  • Số lượng database4

Thông tin khách hàng