Enter your keyword

CMC Host 5

Giá tiền: 1,800,000 VND (12 Tháng).

Thông số kỹ thuật

  • Dung lượng lưu trữ1.5GB
  • Lưu lượng truyền tải48GB
  • Subdomain25
  • Email (POP3/SMTP/Webmail)50
  • FTP5
  • Số lượng database5

Thông tin khách hàng