Enter your keyword

CMC Host 6

Giá tiền: 3,000,000 VND (12 Tháng).

Thông số kỹ thuật

  • Dung lượng lưu trữ3GB
  • Lưu lượng truyền tải96GB
  • Subdomain35
  • Email (POP3/SMTP/Webmail)80
  • FTP8
  • Số lượng database8

Thông tin khách hàng