Enter your keyword

CMC Host 7

Giá tiền: 4,560,000 VND (12 Tháng).

Thông số kỹ thuật

  • Dung lượng lưu trữ5GB
  • Lưu lượng truyền tải140GB
  • Subdomain50
  • Email (POP3/SMTP/Webmail)100
  • FTP10
  • Số lượng database10

Thông tin khách hàng