Enter your keyword

Managed services – Pro

Giá tiền: 14,400,000 VND (12 Tháng).

Thông số kỹ thuật

  • Hỗ trợ phần cứng
  • Cài đặt lại Hệ điều hànhFree lần đầu, 200,000đ cho các lần tiếp theo
  • Reset Pass RootFree lần đầu, 200,000đ cho các lần tiếp theo
  • Bảo mật cơ bản
  • Bảo mật server ở cấp ứng dụng
  • Cấu hình schedule backup
  • Cấu hình tối ưu Web server, Database server

Thông tin khách hàng