Enter your keyword

Cloud Bussines

Giá tiền: 5,400,000 VND (12 Tháng).

Thông số kỹ thuật

  • CPU1vCore
  • RAM1GB RAM
  • SSD Disk20 GB
  • Public IP1 Public IP
  • BandwidthKhông giới hạn
  • Network500Mbps
  • Support24/7

Thông tin khách hàng