0327 503 535
0327 503 535  -   0976 787 097

CMC Penetratrion Testing

Dịch vụ tấn công kiểm thử là phương pháp đánh giá mức độ an toàn của hệ thống bằng cách mô phỏng cách tấn công của tội phạm mạng. Quá trình tấn công kiếm thử được thực hiện một cách có kiểm soát, không ảnh hưởng đến quá trình kiểm thử của khách hàng.

Kiểm thử Nội dung
Kiểm thử thủ công Chúng tôi cân nhắc mọi thứ để phát hành sản phẩm của doanh nghiệp mà không gặp trở ngại nào. Dịch vụ kiểm thử thủ công bao gồm Acceptance Testing, System Testing, Integration Testing, Usability Testing, Smoke Testing, Sanity Testing, Confirmation Testing, Regression Testing.
Kiểm tra tự động hoá Kiểm thử liên tục là thông lệ mà hầu hết các công ty tiên phong trên toàn cầu làm và chúng tôi giúp bạn thúc đẩy hoạt động kinh doanh của mình bằng cách tương tự. Dịch vụ này làm giảm công sức và thời gian cho kiểm thử, đồng thời rút ngắn vòng đời phân phối.
Kiểm thử hiệu năng Chúng tôi cung cấp dịch vụ cho tất cả các loại Kiểm tra hiệu suất bao gồm: Load Testing, Stress Testing, Volume Testing, Endurance Testing, Spike Testing and High Availability Testing để đảm bảo bạn có thể cung cấp trải nghiệm khách hàng hoàn hảo.
Kiểm thử thâm nhập Tester của chúng tôi có thể thực hiện nhiều loại Kiểm tra thâm nhập như Network Services, Web Application, Mobile Application, Client-side, Social Engineering và Physical Penetration Testing.
Kiểm thử đám mây Với nhiều kinh nghiệm về AWS, Google Cloud cũng như Microsoft Azure, chúng tôi thực hiện kiểm thử chuyên nghiệp như System Testing, Stress Testing, Load Testing, Latency Testing, Availability Testing, Security Testing cho ứng dụng của bạn trên đám mây để đảm bảo ứng dụng hoạt động bình thường

Quy Trình Triển Khai

REQUIREMENT-ANALYSIS-q37nvr7zle3emdc2mrjcq9pnzgeophazkdnkshj7k4

Phân tích yêu cầu

Chúng tôi xác định yêu cầu kiểm thử và phạm vi công việc

TEST-PLAN-q37nvr7zle3emdc2mrjcq9pnzgeophazkdnkshj7k4

Lên kế hoạch

Chúng tôi xác định yêu cầu kiểm thử và phạm vi công việc

TEST-PLAN-1-q37nvr7zle3emdc2mrjcq9pnzgeophazkdnkshj7k4

Chuẩn bị

Chúng tôi xác định trường hợp kiểm thử và kịch bản thử nghiệm (test case, test scenario), dữ liệu kiểm thử và thiết lập môi trường kiểm thử

TEST-EXECUTION-q37nvr7zle3emdc2mrjcq9pnzgeophazkdnkshj7k4

Thực hiện kiểm thử

Chúng tôi thực hiện kiểm tra khói, trường hợp kiểm thử và xác minh lỗi

TEST-REPORT-q37nvr7zle3emdc2mrjcq9pnzgeophazkdnkshj7k4

Nghiệm thu kết quả

Chúng tôi thu thập kết quả kiểm thử và cung cấp bản tóm tắt đánh giá

Các giải pháp tấn công kiểm thử

Xác định các lỗ hổng bảo mật

Rà soát các lỗ hổng bảo mật trong hệ thống

Báo cáo và khuyến nghị các lỗ hổng bảo mật

Ưu điểm

141


Phòng chống tấn công trên nhiều nguồn ISP

140

 

Không giới hạn số lượng đường truyền

122

 

Vận hành cảnh báo tự động và định kỳ

Đối tác của chúng tôi

Đối tác chiến lược

Trải nghiệm miễn phí ngay

Xây dựng hạ tầng số doanh nghiệp của bạn cùng CMC Cloud

Đăng ký tài khoản miễn phí ngay để trải nghiệm hơn 25+ dịch vụ đám mây toàn diện & linh hoạt tại CMC Cloud

Tư vấn trực tiếp 1:1 cùng chuyên gia từ CMC Cloud và tận hưởng các chương trình ưu đãi hấp dẫn

Liên hệ ngay hotline: 1900 2020 về vấn đề bạn đang gặp phải. Đội ngũ kỹ thuật sẽ hỗ trợ ngay

Shopping Basket

Thông tin liên hệ

    Thông tin liên hệ