Contact Me on Zalo

CMC Penetratrion Testing

Các dịch vụ kiểm thử của CMC Global giúp doanh nghiệp tránh được những thiệt hại tiềm ẩn có thể dẫn đến những sự cố, gây ảnh hưởng tới lợi nhuận và khách hàng

Kiểm thử Nội dung
Kiểm thử thủ công Chúng tôi cân nhắc mọi thứ để phát hành sản phẩm của doanh nghiệp mà không gặp trở ngại nào. Dịch vụ kiểm thử thủ công bao gồm Acceptance Testing, System Testing, Integration Testing, Usability Testing, Smoke Testing, Sanity Testing, Confirmation Testing, Regression Testing.
Kiểm tra tự động hoá Kiểm thử liên tục là thông lệ mà hầu hết các công ty tiên phong trên toàn cầu làm và chúng tôi giúp bạn thúc đẩy hoạt động kinh doanh của mình bằng cách tương tự. Dịch vụ này làm giảm công sức và thời gian cho kiểm thử, đồng thời rút ngắn vòng đời phân phối.
Kiểm thử hiệu năng Chúng tôi cung cấp dịch vụ cho tất cả các loại Kiểm tra hiệu suất bao gồm: Load Testing, Stress Testing, Volume Testing, Endurance Testing, Spike Testing and High Availability Testing để đảm bảo bạn có thể cung cấp trải nghiệm khách hàng hoàn hảo.
Kiểm thử thâm nhập Tester của chúng tôi có thể thực hiện nhiều loại Kiểm tra thâm nhập như Network Services, Web Application, Mobile Application, Client-side, Social Engineering và Physical Penetration Testing.
Kiểm thử đám mây Với nhiều kinh nghiệm về AWS, Google Cloud cũng như Microsoft Azure, chúng tôi thực hiện kiểm thử chuyên nghiệp như System Testing, Stress Testing, Load Testing, Latency Testing, Availability Testing, Security Testing cho ứng dụng của bạn trên đám mây để đảm bảo ứng dụng hoạt động bình thường

Kiểm thử thủ công

Chúng tôi cân nhắc mọi thứ để phát hành sản phẩm của doanh nghiệp mà không gặp trở ngại nào. Dịch vụ kiểm thử thủ công bao gồm Acceptance Testing, System Testing, Integration Testing, Usability Testing, Smoke Testing, Sanity Testing, Confirmation Testing, Regression Testing

Kiểm tra tự động hoá

Kiểm thử liên tục là thông lệ mà hầu hết các công ty tiên phong trên toàn cầu làm và chúng tôi giúp bạn thúc đẩy hoạt động kinh doanh của mình bằng cách tương tự. Dịch vụ này làm giảm công sức và thời gian cho kiểm thử, đồng thời rút ngắn vòng đời phân phối.

Kiểm thử hiệu năng

Chúng tôi cung cấp dịch vụ cho tất cả các loại Kiểm tra hiệu suất bao gồm: Load Testing, Stress Testing, Volume Testing, Endurance Testing, Spike Testing and High Availability Testing để đảm bảo bạn có thể cung cấp trải nghiệm khách hàng hoàn hảo

Kiểm thử thâm nhập

Tester của chúng tôi có thể thực hiện nhiều loại Kiểm tra thâm nhập như Network Services, Web Application, Mobile Application, Client-side, Social Engineering và Physical Penetration Testing

Kiểm thử đám mây

Với nhiều kinh nghiệm về AWS, Google Cloud cũng như Microsoft Azure, chúng tôi thực hiện kiểm thử chuyên nghiệp như System Testing, Stress Testing, Load Testing, Latency Testing, Availability Testing, Security Testing cho ứng dụng của bạn trên đám mây để đảm bảo ứng dụng hoạt động bình thường

Quy Trình Triển Khai

REQUIREMENT-ANALYSIS-q37nvr7zle3emdc2mrjcq9pnzgeophazkdnkshj7k4

Phân tích yêu cầu

Chúng tôi xác định yêu cầu kiểm thử và phạm vi công việc

TEST-PLAN-q37nvr7zle3emdc2mrjcq9pnzgeophazkdnkshj7k4

Lên kế hoạch

Chúng tôi xác định yêu cầu kiểm thử và phạm vi công việc

TEST-PLAN-1-q37nvr7zle3emdc2mrjcq9pnzgeophazkdnkshj7k4

Chuẩn bị

Chúng tôi xác định trường hợp kiểm thử và kịch bản thử nghiệm (test case, test scenario), dữ liệu kiểm thử và thiết lập môi trường kiểm thử

TEST-EXECUTION-q37nvr7zle3emdc2mrjcq9pnzgeophazkdnkshj7k4

Thực hiện kiểm thử

Chúng tôi thực hiện kiểm tra khói, trường hợp kiểm thử và xác minh lỗi

TEST-REPORT-q37nvr7zle3emdc2mrjcq9pnzgeophazkdnkshj7k4

Nghiệm thu kết quả

Chúng tôi thu thập kết quả kiểm thử và cung cấp bản tóm tắt đánh giá

Tính năng

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s.

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s.

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s.

Ưu điểm

bao_mat_5d10c9a6c0

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry
tin_cay_1f49251f80

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500.
de_su_dung_d475676d33

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s.

Đối tác của chúng tôi

Đối tác chiến lược

Trải nghiệm miễn phí ngay

Xây dựng hạ tầng số doanh nghiệp của bạn cùng CMC Cloud

Đăng ký tài khoản miễn phí ngay để trải nghiệm hơn 25+ dịch vụ đám mây toàn diện & linh hoạt tại CMC Cloud

Tư vấn trực tiếp 1:1 cùng chuyên gia từ CMC Cloud và tận hưởng các chương trình ưu đãi hấp dẫn

Liên hệ ngay hotline: 0976 787 097 về vấn đề bạn đang gặp phải. Đội ngũ kỹ thuật sẽ hỗ trợ ngay

Shopping Basket

Thông tin liên hệ

    Thông tin liên hệ

      0976 787 097
      0976 787 097