Contact Me on Zalo

Elastic Load Balancer

ELB tự động phân phối lưu lượng đến các máy chủ EC để cân bằng khối lượng công việc của chúng, tăng tính sẵn sàng của dịch vụ và khả năng chịu lỗi cho các ứng dụng.

Elastic Load Balancer

ELB tự động phân phối lưu lượng đến các máy chủ EC để cân bằng khối lượng công việc của chúng, tăng tính sẵn sàng của dịch vụ và khả năng chịu lỗi cho các ứng dụng.

Ưu điểm

kha_dung_8874676d3c

Tính khả dụng cao

ELB được triển khai theo mô hình Cluster (Active – Standby) đảm bảo dịch vụ không bị gián đoạn. Giao diện quản trị đơn giản, triển khai nhanh chóng và dễ dàng.
mo_rong_linh_hoat_cadf884da9

Khả năng mở rộng

ELB đáp ứng hầu hết nhu cầu khối lượng công việc khác nhau.
tang_toc_xu_ly_cba32af3ea

Hiệu suất mạnh mẽ

Chịu tải hàng trăm nghìn kết nối đồng thời.

Tính năng

Phân phối lưu lượng

Phân phối lưu lượng đến các máy chủ cloud backend.

Kiểm tra sức khỏe

Định kỳ kiểm tra tình trạng của các máy chủ cloud backend để chắc chắn các request được gửi tới máy chủ backend còn khỏe.

Phiên trạng thái

Đảm bảo các request từ 1 client luôn được chuyển tiếp đến cùng 1 máy chủ chủ backend.

Phân phối lưu lượng

Phân phối lưu lượng đến các máy chủ cloud backend.

Kiểm tra sức khỏe

Định kỳ kiểm tra tình trạng của các máy chủ cloud backend để chắc chắn các request được gửi tới máy chủ backend còn khỏe.

Phiên trạng thái

Đảm bảo các request từ 1 client luôn được chuyển tiếp đến cùng 1 máy chủ chủ backend.

Bảng giá

Trải nghiệm miễn phí ngay

Xây dựng hạ tầng số doanh nghiệp của bạn cùng CMC Cloud

Đăng ký tài khoản miễn phí ngay để trải nghiệm hơn 25+ dịch vụ đám mây toàn diện & linh hoạt tại CMC Cloud

Tư vấn trực tiếp 1:1 cùng chuyên gia từ CMC Cloud và tận hưởng các chương trình ưu đãi hấp dẫn

Liên hệ ngay hotline: 0976 787 097 về vấn đề bạn đang gặp phải. Đội ngũ kỹ thuật sẽ hỗ trợ ngay

Shopping Basket

Thông tin liên hệ

    Thông tin liên hệ

      0976 787 097
      0976 787 097