Enter your keyword

Tags: an toàn mạng

Tấn công DDOS có thể khiến một quốc gia sập mạng Internet

Tấn công DDOS có thể khiến một quốc gia sập mạng Internet

Liberia từng bị tấn công DDOS khiến mạng Internet quốc gia bị ngưng trệ trong vài giờ. Điều này có thể tiếp diễn với bất kỳ quốc gia nào. Năm 2016 vừa qua, Liberia đã từng bị tấn công DDOS dung lượng đạt khoảng 600Gbps khiến hệ thống Internet toàn quốc gia này bị ngưng […]