Enter your keyword

Tags: an toàn thông tin mạng

Tấn công DDoS mới – chiếm băng thông lên tới 400 Gb

Tấn công DDoS mới – chiếm băng thông lên tới 400 Gb

Tại chương trình diễn tập APCERT Drill 2017, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng cho biết đã xuất hiện những cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán – DDoS mới chiếm băng thông lên tới 400 Gb.   Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng phát biểu trong chương trình diễn tập APCERT […]

Sẽ có Ban chỉ đạo quốc gia về ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng

Sẽ có Ban chỉ đạo quốc gia về ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng

Ban chỉ đạo quốc gia về ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng (ATTTM) sẽ có trách nhiệm trong công tác ứng cứu khẩn cấp bảo đảm ATTTM quốc gia. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định 05 ban hành quy định về hệ thống […]