Enter your keyword

Tags: C.OPE2N

Còn e ngại vấn đề bảo mật, DN không thể bứt phá bằng điện toán đám mây

Còn e ngại vấn đề bảo mật, DN không thể bứt phá bằng điện toán đám mây

Trong bối cảnh chuyển đổi số quy mô toàn cầu, CMC đã xây dựng và phát triển hệ sinh thái hạ tầng mở cho doanh nghiệp và tổ chức có tên C.OPE2N hỗ trợ cho cho chính phủ, doanh nghiệp, tạo nền tảng xây dựng một “Việt Nam 4.0” cùng kết nối và chia sẻ […]