Enter your keyword

Tags: chuẩn quốc tế

Chuyên gia CMC Telecom đạt chứng chỉ cao cấp nhất về thiết kế và xây dựng Data Center

Chuyên gia CMC Telecom đạt chứng chỉ cao cấp nhất về thiết kế và xây dựng Data Center

Ông Lê Minh Hiếu, Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật CMC Telecom vừa xuất sắc hoàn thành chứng chỉ CDCE (Certified Data Center Expert) về thiết kế và xây dựng Data Center và trở thành người Việt Nam thứ 3 sở hữu chứng chỉ CDCE. Ông Lê Minh Hiếu, Phó Giám đốc Trung tâm […]