Enter your keyword

Tags: cloud

CMC Telecom nhận chứng nhận cao nhất chuẩn đối tác về điện toán đám mây của Microsoft

CMC Telecom nhận chứng nhận cao nhất chuẩn đối tác về điện toán đám mây của Microsoft

Tháng 10/2018, CMC Telecom đã đạt được xếp hạng năng lực vàng (Gold Competency) trong việc cung cấp các dịch vụ điện toán đám mây và chính thức trở thành đối tác vàng (Gold Partner) của Microsoft tại Việt Nam. Việc đạt chứng nhận đối tác có năng lực vàng của Microsoft đã chứng minh […]