Enter your keyword

Tags: đám mây

IBM Cloud Private: “đám mây” mang nguồn lợi cho Tài chính, Ngân hàng

IBM Cloud Private: “đám mây” mang nguồn lợi cho Tài chính, Ngân hàng

IBM Cloud Private (ICP) là dịch vụ đám mây riêng có nhiều ưu điểm vượt trội, mang lại nguồn lợi và đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm, Fintech đang trong quá trình chuyển đổi ngân hàng số với chiến lược đa đám mây (Multi – […]