Enter your keyword

Tags: IBM Cloud Private

IBM Cloud Private: “đám mây” mang nguồn lợi cho Tài chính, Ngân hàng

IBM Cloud Private: “đám mây” mang nguồn lợi cho Tài chính, Ngân hàng

IBM Cloud Private (ICP) là dịch vụ đám mây riêng có nhiều ưu điểm vượt trội, mang lại nguồn lợi và đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm, Fintech đang trong quá trình chuyển đổi ngân hàng số với chiến lược đa đám mây (Multi – […]

IBM Cloud Private – hiện đại hóa ứng dụng ngân hàng số

IBM Cloud Private – hiện đại hóa ứng dụng ngân hàng số

Dịch vụ IBM Cloud Private sẽ giúp các ngân hàng tiến hành thử nghiệm hệ thống trước khi triển khai thực tế các ứng dụng trong quá trình chuyển đổi sang ngân hàng số. Ngày 22/11/2018 CMC Telecom và IBM công bố giải pháp IBM Cloud Private được triển khai trên nền tảng đa đám […]