Enter your keyword

Tags: Industry40Summit

INDUSTRY 4.0 SUMMIT 2019: CMC TRUYỀN CẢM HỨNG “CHINH PHỤC CHUYỂN ĐỔI SỐ”

INDUSTRY 4.0 SUMMIT 2019: CMC TRUYỀN CẢM HỨNG “CHINH PHỤC CHUYỂN ĐỔI SỐ”

👉 Tại Diễn đàn cấp cao và Triển lãm Công nghiệp 4.0 (Industry 4.0 Summit 2019) ngày hôm nay (2/10), CMC đã demo các giải pháp tổng thể về chuyển đổi số, từ kiến tạo hạ tầng, đến các giải pháp ứng dụng Smart. Gian hàng với chủ đề “Aspire to Inspire the Digital Transformation” đã […]