Enter your keyword

Tags: khôi phục dữ liệu

Giải pháp khôi phục dữ liệu máy chủ sau thảm họa

Giải pháp khôi phục dữ liệu máy chủ sau thảm họa

Khôi phục dữ liệu sau thảm họa (Disaster Recovery) là giải pháp đảm bảo việc khôi phục một trung tâm dữ liệu từ một site khác khi site chính gặp thảm họa làm ngưng trệ hoạt động trao đổi thông tin của tổ chức, doanh nghiệp. Trong thời kỳ kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ ở Việt Nam, với sự phát […]