Enter your keyword

Tags: lừa đảo công nghệ cao

Cách nhận biết 3 loại tội phạm lừa đảo công nghệ cao

Cách nhận biết 3 loại tội phạm lừa đảo công nghệ cao

Công an TP.HCM đã đưa ra những cảnh báo về dấu hiệu nhận biết và những việc cần làm khi gặp phải những đối tượng có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao. Công an TP.HCM đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, cảnh báo nhưng vẫn còn nhiều người trở thành nạn nhân của […]