Enter your keyword

Tags: Managed security services

CMC giới thiệu giải pháp tổng thể giúp doanh nghiệp phòng ngừa tối đa tấn công mạng

CMC giới thiệu giải pháp tổng thể giúp doanh nghiệp phòng ngừa tối đa tấn công mạng

Tại Security World 2017 được tổ chức ngày 4/4, CMC đã giới thiệu giải pháp tổng thể về bảo mật và an ninh, an toàn thông tin giúp tổ chức, doanh nghiệp phòng ngừa tối đa tội phạm tấn công mạng từ bên ngoài và nội bộ. Hội thảo – Triển lãm quốc gia về […]