Enter your keyword

Tags: máy chủ Facebook

Bên trong trung tâm máy chủ khổng lồ của Facebook gần Bắc Cực

Bên trong trung tâm máy chủ khổng lồ của Facebook gần Bắc Cực

Facebook là một trong những mạng xã hội có sự phát triển mạnh mẽ và phổ biến nhất hiện nay. Để có thể đáp ứng được nhu cầu lưu trữ lượng thông tin khổng lồ cho người dùng, ông lớn này đã tiến hành xây dựng một trung tâm máy chủ tại vùng cực Bắc. […]