Enter your keyword

Tags: máy chủ không chuyên

Điểm yếu của hệ thống máy chủ không chuyên

Điểm yếu của hệ thống máy chủ không chuyên

Nhiều doanh nghiệp lựa chọn xây dựng hệ thống máy chủ riêng cho mình để giảm thiểu chi phí. Tuy nhiên, những chiếc máy chủ không chuyên này lại có một vài những điểm yếu chết người cho doanh nghiệp. Ngày nay, các hệ thống máy chủ được sử dụng nhằm phục vụ nhu cầu […]