Enter your keyword

Tags: máy chủ stratus

Hệ thống máy chủ Stratus làm việc suốt 24 năm không nghỉ

Hệ thống máy chủ Stratus làm việc suốt 24 năm không nghỉ

Máy chủ Stratus của công ty chế biến linh kiện ô tô đã hoạt động suốt 24 năm mà không gặp bất kỳ vấn đề gì. Mặc dù chuyện này rất hiếm khi xảy ra, nhưng đôi lúc, có những thứ lại vận hành đúng như những gì mà nó được thiết kế ra: không […]