Enter your keyword

Tags: Office for Windows

Microsoft chính thức phát hành Office 2019 cho Windows và Mac

Microsoft chính thức phát hành Office 2019 cho Windows và Mac

Từ ngày 24/9, người dùng Windows và Mac có thể sử dụng bản chính thức của bộ ứng dụng văn phòng Microsoft Office 2019. Microsoft Office 2019 chính thức có mặt từ 24/9 Office 2019 là bản kế nhiệm của Office 2016, bao gồm các ứng dụng văn phòng quen thuộc như Word, Excel, PowerPoint, […]