Enter your keyword

Tags: RAID 5

Nâng cấp storage cho file server mà không cần move dữ liệu qua lại

Nâng cấp storage cho file server mà không cần move dữ liệu qua lại

Hiện nay share point và các công cụ Document management tương tự đã lên ngôi. Nhà nhà người người đều chuyển qua dùng vì tính tiện dụng của nó. Tuy nhiên hiện nay trên thị trường, đặc biệt là ở Việt Nam, vẫn còn rất nhiều doanh nghiệp vẫn còn mặn mà với file server […]

Nâng cấp storage cho file server mà không cần move dữ liệu qua lại

Nâng cấp storage cho file server mà không cần move dữ liệu qua lại

Hiện nay share point và các công cụ Document management tương tự đã lên ngôi. Nhà nhà người người đều chuyển qua dùng vì tính tiện dụng của nó. Tuy nhiên hiện nay trên thị trường, đặc biệt là ở Việt Nam, vẫn còn rất nhiều doanh nghiệp vẫn còn mặn mà với file server […]