Enter your keyword

Tags: Tập đoàn công nghệ CMC

Tập đoàn Công nghệ CMC đạt doanh thu gần 6.000 tỷ đồng năm tài chính 2018, tham vọng trở thành công ty “tỷ đô” vào 2023

Tập đoàn Công nghệ CMC đạt doanh thu gần 6.000 tỷ đồng năm tài chính 2018, tham vọng trở thành công ty “tỷ đô” vào 2023

Tập đoàn Công nghệ CMC (mã chứng khoán: CMG) vừa công bố kết quả kinh doanh năm tài chính 2018 (1/4/2018 – 31/3/2019), theo đó doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn đạt gần 6,000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 300 tỷ đồng. Mục tiêu của CMC giai đoạn 2019-2023 là trở […]