Enter your keyword

Tags: Tech Summit 2019

Công nghệ xóa bỏ các rào cản xã hội và tạo ra nhiều cơ hội mới

Công nghệ xóa bỏ các rào cản xã hội và tạo ra nhiều cơ hội mới

(Forbes Vietnam). Trong phiên thảo luận với chủ đề “Kết nối chân trời mới” tại sự kiện Tech Summit 2019, các chuyên gia đều nhận định, lợi thế của một quốc gia đi sau về công nghệ là có thể “đi tắt đón đầu”. Phiên thảo luận Kết nối chân trời mới. Từ phải sang, […]

Hội nghị công nghệ Forbes Vietnam’s Tech Summit 2019

Hội nghị công nghệ Forbes Vietnam’s Tech Summit 2019

Tại Hội nghị công nghệ Forbes Vietnam’s Tech Summit 2019 diễn ra mới đây, Phó Tổng giám đốc CMC Telecom Đặng Tùng Sơn cho rằng, Điện toán đám mây sẽ là công nghệ chiến lược của các doanh nghiệp dẫn đầu và là công cụ nền tảng để thay đổi các hoạt động của doanh […]