Enter your keyword

Tags: viễn thông

Doanh nghiệp kiến nghị bỏ thu phí viễn thông công ích với dịch vụ Internet

Doanh nghiệp kiến nghị bỏ thu phí viễn thông công ích với dịch vụ Internet

Báo cáo Doing Bussiness của World Bank, doanh nghiệp Việt Nam phải dành tới 39,4% lợi nhuận để nộp thuế, cao hơn so với mức trung bình của khu vực Đông Á và châu Á Thái Bình Dương (33,9%). Điều này có nghĩa, doanh nghiệp làm được 10 đồng thì “thuế” ăn mất gần 4 […]