Enter your keyword

Tính năng mới trong Microsoft 365 gia tăng bảo mật người dùng

Tính năng mới trong Microsoft 365 gia tăng bảo mật người dùng

Tính năng mới từ Microsoft 365 giúp bạn đi tắt đón đầu các xu hướng công nghệ đồng thời vẫn đảm bảo tính bảo mật thông tin trên một hệ thống thông minh, tích hợp và đơn giản.

Quản lý quyền riêng tư bằng không gian làm việc chuyên biệt mới

Trung tâm Tuân thủ Microsoft 365 giúp khách hàng dễ dàng truy nhập các giải pháp nhằm giúp bản thân đánh giá rủi ro tuân thủ qua Trình quản lý Tuân thủ, bảo vệ dữ liệu qua các tính năng như Quản trị Dữ liệu và phản hồi các nghĩa vụ quy định như Yêu cầu chủ thể dữ liệu.

Cùng với Trung tâm bảo mật Microsoft 365 mới, các không gian làm việc chuyên biệt này được thiết kế để các chuyên gia tuân thủ và bảo mật quản lý một cách tập trung các dịch vụ Microsoft 365 với một trải nghiệm hợp nhất và các thông tin chuyên sâu được hỗ trợ bởi trí thông minh nhân tạo (AI).

Trung tâm tuân thủ Microsoft 365 hiển thị các thông tin chuyên sâu có thể thực thi nhằm giúp cải thiện mức độ tuân thủ GDPR và ISO của bạn.

Bảo vệ dữ liệu nhạy cảm một cách nhất quán trên khắp máy Mac, iOS và Android

Để giúp bảo vệ dữ liệu nhạy cảm một cách nhất quán trên khắp nhiều nền tảng, Microsoft giới thiệu các chức năng mới của Microsoft Information Protection giúp người dùng phân loại nội dung và áp dụng nhãn cho tài liệu, cũng như email trực tiếp từ các ứng dụng Office trên máy Mac (Word, PowerPoint, Excel và Outlook), cùng các ứng dụng Office dành cho thiết bị di động (Word, PowerPoint và Excel trên iOS và Android).

Phân loại nội dung và áp dụng nhãn để thêm mã hóa, giới hạn quyền truy nhập hoặc đánh dấu trực quan vào tài liệu và email trực tiếp từ các ứng dụng Office trên máy Mac, iOS và Android.

Quản lý quy trình quản trị dữ liệu bằng các thông tin chuyên sâu và điều khiển chi tiết

Microsoft cũng phát hành các chức năng phân tích nhãn mở rộng cho phép khách hàng phân tích và xác thực nhãn lưu giữ và mức nhạy cảm đang được sử dụng như thế nào trên khắp dữ liệu Office 365 và dữ liệu không phải Office 365.

Xem đồng thời phân loại dữ liệu Office 365 và không phải Office 365 cùng các chính sách từ bảng điều khiển phân tích nhãn mới trong Trung tâm tuân thủ Microsoft 365.

Hợp lý hóa các yêu cầu tuân thủ cho khách hàng được quản lý theo quy định trong Microsoft Teams

Những ngành dịch vụ như tài chính cần khả năng giám sát và liên lạc kiểm toán cho một số nhiệm vụ cụ thể trong tổ chức. Giờ đây, Giám sát còn bao gồm nội dung và các chức năng bổ sung của Microsoft Teams để phát hiện các loại dữ liệu nhạy cảm và các trình phân loại ngôn ngữ phản cảm.

Giám sát nội dung Teams trong một trải nghiệm xem xét giám sát được tích hợp hoàn toàn mới.

CMC Telecom hiện đang cung cấp gói Office 365 Business Essentials chỉ với 2.000đ/ngày